Co je to frézování

Freza na kominy frezarM
Frézovaní komínů je zvětšení otvoru komína.
Při použití správných materiálů vám frézování komína prodlouží životnost porovnatelně, jako stavba nového komína (až o 30 let).
Frézování komínů a vložkování komínů je nejčastější a nejeefektivnější způsob rekonstrukce komínových systémů.
Je to rychlejší a levnější metoda, jako stavba nového komínu.
Fréza velmi šetrným způsobem opracovává vnitřní stěnu komínu, proto se dá s úspěchem použít i u starého komínu, bez nebezpečí posunu cihel a pod.
Důvod rekonstrukce může být změna technologie vytápění, špatný stav spalinové cesty (netěsnost, zadehtování) nebo jiné využití.

http://www.toup.sk

00421902223355

info@toup.sk